Locura y guerra civil en Galicia [bosquexo]

Realización e montaxe: Pablo Cayuela
Texto e voz: Emilio González

Vídeo bosquexo presentado por Emilio González e David Simón o 5 de outubro de 2012 , no marco das IX Jornadas Nacionales AEN de Historia de la Psiquiatría, Ourense.